Oznam

pridané dňa:

Oznamujem Vám, že tým podielnikom, ktorí oznámia svoje číslo účtu do

Čítať ďalej »

Valné zhromaždenie

pridané dňa:

Z dôvodu zlej epidemiologickej situácie v tomto čase, sa pravidelné

Čítať ďalej »

Nahlásenie zmeny podielov

pridané dňa:

Nakoľko bude treba robiť rozúčtovanie hospodárenia za minulý rok,

Čítať ďalej »

Valné zhromaždenie

pridané dňa:

V nedeľu 1.3.2020 sa uskutoční Valné zhromaždenie podielnikov

Čítať ďalej »

Zmeny adresy na LV

pridané dňa:

Žiadame podielnikov, aby v prípade zmeny adresy trvalého pobytu, novú

Čítať ďalej »

Malé podiely – upozornenie

pridané dňa:

Valné zhromaždenie , ktoré sa uskutočnilo 1.3.2015 v Kultúrnom dome Detva-Piešť I., schválilo uznesenie o vyplácaní podielov do 5,-€.

Čítať ďalej »

Aktualizácia podielnikov

pridané dňa:

Upozorňujem, že ak ste v priebehu roka nadobudli podiel v spoločne obhospodarovaných horách, alebo Váš podiel nebol doteraz evidovaný, aby ste o tom upovedomili vedenie združenia formou prihlášky

Čítať ďalej »

VZ Ostrôžka, združenie podielnikov

pridané dňa:

Na Valnom zhromaždení konanom 9.3.2014 sa Ostrôžka, pozemkové spoločenstvo pretransformovalo na Ostrôžka, združenie podielnikov. Prítomných bolo 68,09 % všetkých hlasov a transformácia bola podporená prítomnými členmi jednomyselne. Výbor všetkým prítomným podielnikom ďakuje za účasť a zodpovedný prístup.

Čítať ďalej »

Hora cez objektív

pridané dňa:

Fotografie.

Čítať ďalej »

Ukončené práce na ROEP

pridané dňa:

Oznamujem všetkým, že pre k.ú. Detva boli koncom roka 2010 ukončené práce na “Registri obnovenej evidencie pozemkov” (ROEP). Pre nás z toho vyplýva nasledovné:

Čítať ďalej »