Nahlasovanie zmien u podielnikov

pridané dňa:

Máme za sebou ďalší rok a je treba znovu urobiť rozúčtovanie

hospodárenia na každého podielnika. Predtým je však dôležitá aktualizácia údajov v našej databáze podielnikov.

Ak ste získali podiel  v našich spoločne obhospodarovaných horách a ešte ste si ho neuplatnili, urobte to vypísaním prihlášky, ktorú nájdete v časti Dokumenty. Môžete ju doručiť osobne, poštou, alebo zoskenovanú e-mailom na: vavslik@gmail.com

Tak isto nám prosím nahláste aj iné zmeny ako napríklad: zmena veľkosti podielu; zmena priezviska; zmena adresy; zmena, alebo oznámenie čísla účtu,  telefónneho čísla, e-mailovej adresy a pod.

Za porozumenie ďakujem,   Stehlík, predseda združenia