O nás

Táto stránka je určená predovšetkým pre podielnikov  v spoločne obhospodarovaných lesoch   Ostrôžka, z.p..  Hospodárime v  "Rúbani"- LV 5468, k.ú. Detva,  v  "Piešťanskej hore" a v hore "Horný Piešť"-  LV 454 a LV 453, k.ú. Ábelová.

     Na Valnom Zhromaždení dňa 9.3.2014  podielnici jednomyselne prijali Zmluvu o združení podielnikov a Stanovy v zmysle Občianskeho zákonníka. Splnomocnenými orgánmi na spravovanie majetku sú výbor a dozorná rada. Navonok je splnomocnený konať za podielnikov predseda výboru.

Kontaktné údaje:   Ostrôžka, z.p.,  Ing. Ján Stehlík,  Vimperská 685/11,   962 12 Detva,   vavslik@gmail.com,  0905 972 776