Malé podiely – upozornenie

pridané dňa:

Valné zhromaždenie , ktoré sa uskutočnilo 1.3.2015 v Kultúrnom dome Detva-Piešť I., schválilo uznesenie o vyplácaní podielov do 5,-€.

Ide o to, že podiely menšie ako 5,-€, ktoré si podielnik neprevezme pri vyplácaní na VZ, sa nebudú z administratívnych a ekonomických dôvodov podielnikom posielať. Budú sa však na podúčtoch podielnikov kumulovať až kým nedosiahnu hodnotu aspoň 5,-€.  

Toto rozhodnutie bolo prijaté z toho dôvodu, že posielanie podielov predstavuje okrem administratívnej záťaži aj záťaž finančnú. Tak napríklad pri posielaní podielu 1,-€ , si pošta zúčtuje za službu 0,80 € a podielnikovi doručuje 0,20 €. Prax ukázala, že takúto čiastku si podielnici často ani neprevezmú a pošta nám vráti 0,20 €. No a my zbytočne riešime dilemu čo sa vlastne stalo s podielnikom. Často nevieme či umrel, alebo sa odsťahoval, alebo sa mu len nechcelo ísť si prevziať takú malú sumu.

Držitelia malých podielov (pod 2000 m2) by mali zvážiť buď prikúpenie podielu, alebo jeho predaj. Vlastniť malý podiel nemá  praktický význam.