Zmeny adresy na LV

pridané dňa:

Žiadame podielnikov, aby v prípade zmeny adresy trvalého pobytu, novú

adresu nahlásili predsedovi združenia a katastru, kde urobia zmeny na príslušných listoch vlastníctva. Treba k tomu len navštíviť stránkovú miestnosť Okresného úradu, katastrálny odbor  a občiansky preukaz s novou adresou. Po vypísaní príslušných tlačív Vám adresu na LV aktualizujú.

Nepodceňujte prosím dôležitosť správnej adresy v evidencii združenia.