VZ Ostrôžka, združenie podielnikov

pridané dňa:

Na Valnom zhromaždení konanom 9.3.2014 sa Ostrôžka, pozemkové spoločenstvo pretransformovalo na Ostrôžka, združenie podielnikov. Prítomných bolo 68,09 % všetkých hlasov a transformácia bola podporená prítomnými členmi jednomyselne. Výbor všetkým prítomným podielnikom ďakuje za účasť a zodpovedný prístup.