Valné zhromaždenie 2023

pridané dňa:

Oznamujeme všetkým podielnikom Ostrôžka, z.p., že dňa 26.2.2023 sa

uskutoční Valné zhromaždenie nášho združenia v Kultúrnom dome Detva-Piešť I. so začiatkom o 12.30 hod. Prezentácia začne o 12.00 hod. Bližšie informácie dostanete v Pozvánkach.

Ďalšie oznamy:

  • v prípade, že ste získali podiel na LV 5468 v k.ú.Detva, alebo LV 453,454 v k.ú. Ábelová a nie ste ešte evidovaní v našom združení, pošlite Prihlášku. Nájdete ju v časti „Dokumenty“.
  • ak pošlete sken  dobre vyplnenej prihlášky  na e-mail: vavslik@gmail.com  do 27.1.2023,  vieme Vás ešte zaradiť  do zúčtovania za rok 2022 a pošleme Vám Pozvánku na VZ.
  • za rok 2022 vyšli kladné podiely za všetky tri hory, vyplácanie začne poslaním na známe účty, potom na VZ-v hotovosti a nakoniec zvyšné podiely nad 5 € poštovými poukazmi.
  • kvôli jednoduchšej administrácii podielov nám  pošlite svoje č.ú. v tvare IBAN na vyššie uvedený  e-mail, úžitočné môžu byť aj Vaše telefónne číslo a e-mailová adresa.