Oznam

pridané dňa:

Oznamujem Vám, že tým podielnikom, ktorí oznámia svoje číslo účtu do

stredy 17.3.2021 večera, budú podiely za rok 2020 poslané na účet. Čísla účtov ktoré dostaneme neskôr, budú použité na výplatu podielov v budúcnosti, nakoľko od štvrtka začneme spracúvať platby za minulý rok.

Stehlík