Nahlásenie zmeny podielov

pridané dňa:

Nakoľko bude treba robiť rozúčtovanie hospodárenia za minulý rok,

nahláste prosím ak ste získali podiel v našich spoločných horách. Urobte to vypísaním prihlášky, ktorú nájdete v časti Dokumenty. Môžete ju doručiť osobne, poštou, alebo zoskenovanú e-mailom na: vavslik@gmail.com