Zhromaždenie podielnikov

pridané dňa:

Ďakujeme podielnikom, ktorí sa zúčastnili VZ 4.3.2018, a tiež ďakujeme

aj tým, ktorí sa síce  nemohli VZ zúčastniť, ale svoje splnomocnenie patrične doručili. Dokázali tým, že im na obhospodarovaní lesa záleží.