Valné zhromaždenie

pridané dňa:

Valné zhromaždenie podielnikov Ostrôžka,z.p. bude v nedeľu 24.2.2019

o 12.00 hod v kultúrnom dome Piešť I.  Každý podielnik dostane aj pozvánku s vyúčtovaním.. Pre hladký priebeh treba aby ste prichádzali na prezentáciu už od 11.30 hod. Tento rok vyšlo vyplácanie podielov vo všetkých horách, peniaze si môžete prevziať v hotovosti na zhromaždení. Neprevzaté podiely nad 5.-€ budú v SR posielané poštou v priebehu marca. Na zvláštne požiadanie môžeme tiež peniaze poslať na účet, tento nám však musíte poskytnúť v tvare IBAN.

Ďalšie informácie:

Bola tiež vypracovaná Smernica , zoznámiť s ňou sa môžete kliknutím sem: SMERNICA_Ostrôžka . Je nutná na splnenie podmienok ochrany osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. Nájdete ju aj v časti "Dokumenty". 

Nakoľko  končí funkčné obdobie výboru a dozornej rady, je dôležitá Vaša účasť, aby bolo možné zvoliť nové orgány. Nebolo by dobré aby združenie zostalo  bez vedenia, štátne orgány by mohli pozastaviť našu činnosť.

Je naďalej potrebné sceľovať malé podiely, nakoľko tieto nemajú pre jeho majiteľa žiadny praktický význam a ani nespĺňajú zákonné minimum. To je  najmenej 2000 m2 na podiel. Je treba mať na pamäti, že najlepšie je to urobiť darovaním v rodine medzi manželmi, ak obaja majú podiel v tej istej hore, alebo predajmi v ostatnej rodine. Ak to takto nejde, treba ponúknuť podiel predovšetkým inému podielnikovi.  AK PREDÁTE PODIEL CUDZIEMU (nepodielnikovi) PORUŚÍTE TÝM PREDKUPNÉ PRÁVO PODIELNIKOV.  Iná možnosť je, navýšiť svoj podiel prikúpením ďalších podielov.