Ťažba

pridané dňa:

Oznamujeme podielnikom, že uskutočňujeme ťažbu dreva. Záujem o drevo nahláste Ing. Michalovi Budáčovi.