Aktualizácia podielnikov

pridané dňa:

Upozorňujem, že ak ste v priebehu roka nadobudli podiel v spoločne obhospodarovaných horách, alebo Váš podiel nebol doteraz evidovaný, aby ste o tom upovedomili vedenie združenia formou prihlášky

Čítať ďalej »

Sme Ostrôžka, združenie podielnikov

pridané dňa:

Na Valnom zhromaždení konanom 9.3.2014 sa Ostrôžka, pozemkové spoločenstvo pretransformovalo na Ostrôžka, združenie podielnikov. Prítomných bolo 68,09 % všetkých hlasov a transformácia bola podporená prítomnými členmi jednomyselne. Výbor všetkým podielnikom ďakuje za zodpovedný prístup.

Čítať ďalej »

Hora cez objektív

pridané dňa:

Fotografie.

Čítať ďalej »

Ukončené práce na ROEP

pridané dňa:

Oznamujem všetkým, že pre k.ú. Detva boli koncom roka 2010 ukončené práce na „Registri obnovenej evidencie pozemkov“ (ROEP). Pre nás z toho vyplýva nasledovné:

Čítať ďalej »