Dokumenty

Na tomto mieste si môžete pozrieť, stiahnuť alebo vytlačiť základné dokumenty nášho združenia kliknutím na príslušné odkazy:

ZMLUVA O ZDRUŽENÍ PODIELNIKOV

STANOVY ZDRUŽENIA PODIELNIKOV

UZNESENIE z 9.3.2014

SMERNICA_Ostrôžka

Prihlášku do združenia v pdf formáte na ručné vypísanie si môžete pozrieť a vytlačiť tu: Prihláška_do združenia

Na zlúčenie malých podielov z toho istého LV v rodinách (manžel s manželkou, rodič s deťmi, súrodenci medzi sebou), môžete pre potreby zjednodušenia evidencie v našom združení použiť túto DOHODU O PRÁVE UŽÍVANIA .