Príjemné a požehnané

pridané dňa:

Vianoce a úspešný Nový rok prajeme všetkým podielnikom

Čítať ďalej »

Valné zhromaždenie

pridané dňa:

Dňa 5.3.2017 sa uskutoční Valné zhromaždenie podielnikov Ostrôžka, z.p.

Čítať ďalej »

Ponuka smreka

pridané dňa:

Podielnikom ponúkame prednostne odber kalamitného smreka z Rúbane. Záujemci sa môžu do konca novembra prihlásiť u Ing. Michala Budáča.

Čítať ďalej »

Malé podiely – upozornenie

pridané dňa:

Valné zhromaždenie , ktoré sa uskutočnilo 1.3.2015 v Kultúrnom dome Detva-Piešť I., schválilo uznesenie o vyplácaní podielov do 5,-€.

Čítať ďalej »

Aktualizácia podielnikov

pridané dňa:

Upozorňujem, že ak ste v priebehu roka nadobudli podiel v spoločne obhospodarovaných horách, alebo Váš podiel nebol doteraz evidovaný, aby ste o tom upovedomili vedenie združenia formou prihlášky

Čítať ďalej »