Zmeny adresy

pridané dňa:

Žiadame podielnikov, aby v prípade zmeny adresy trvalého pobytu, novú

Čítať ďalej »

Zhromaždenie podielnikov

pridané dňa:

Ďakujeme podielnikom, ktorí sa zúčastnili VZ 4.3.2018, a tiež ďakujeme

Čítať ďalej »

Malé podiely – upozornenie

pridané dňa:

Valné zhromaždenie , ktoré sa uskutočnilo 1.3.2015 v Kultúrnom dome Detva-Piešť I., schválilo uznesenie o vyplácaní podielov do 5,-€.

Čítať ďalej »

Aktualizácia podielnikov

pridané dňa:

Upozorňujem, že ak ste v priebehu roka nadobudli podiel v spoločne obhospodarovaných horách, alebo Váš podiel nebol doteraz evidovaný, aby ste o tom upovedomili vedenie združenia formou prihlášky

Čítať ďalej »

Sme Ostrôžka, združenie podielnikov

pridané dňa:

Na Valnom zhromaždení konanom 9.3.2014 sa Ostrôžka, pozemkové spoločenstvo pretransformovalo na Ostrôžka, združenie podielnikov. Prítomných bolo 68,09 % všetkých hlasov a transformácia bola podporená prítomnými členmi jednomyselne. Výbor všetkým podielnikom ďakuje za zodpovedný prístup.

Čítať ďalej »