Valné zhromaždenie

pridané dňa:

Valné zhromaždenie podielnikov Ostrôžka,z.p. bude v nedeľu 24.2.2019

Čítať ďalej »

Ťažba

pridané dňa:

Oznamujeme podielnikom, že uskutočňujeme ťažbu dreva. Záujem o drevo nahláste Ing. Michalovi Budáčovi.

Čítať ďalej »

Zmeny adresy

pridané dňa:

Žiadame podielnikov, aby v prípade zmeny adresy trvalého pobytu, novú

Čítať ďalej »

Zhromaždenie podielnikov

pridané dňa:

Ďakujeme podielnikom, ktorí sa zúčastnili VZ 4.3.2018, a tiež ďakujeme

Čítať ďalej »

Malé podiely – upozornenie

pridané dňa:

Valné zhromaždenie , ktoré sa uskutočnilo 1.3.2015 v Kultúrnom dome Detva-Piešť I., schválilo uznesenie o vyplácaní podielov do 5,-€.

Čítať ďalej »